Harpan

Minns ni när ni skaffade er första dator, någon gång där mot slutet av 90-talet. Allt var nytt och spännande, möjligheterna tycktes vara i det närmaste obegränsade.. Och dessutom så kunde man spela patiens på den! Inga fler hoptrasslade korthögar här inte.

Spelet

Harpan

Harpan var den vanligaste och den enklaste patiensen. Målet är att ha alla korten uppdelade i fyra högar, en för varje färg. I dessa högar ska korten ligga i turordning, från ess till kung.

Utgångsläget är sju högar där vart och ett av högarna har ett kort uppvänt. Ju längre till höger desto fler nedåtvända (sju stycken). Övriga kort ligger i en separat hög som man under spelets gång vänder upp för att använda. För att få flytta kort och lägga det ovanpå ett annat i jakten på att flytta upp korten till de fyra ovanliggande högarna så måste kortet man flyttar vara av en annan färg än det man flyttar kortet till, och dessutom måste det vara lägre. Till exempel så är ett tillåtet drag att flytta spader sju ovanpå en ruter åtta.

För att kunna klara ut spelet så måste alla kort i sinom tid vändas upp, vilket innebär att korten i högarna med nedvända kort måste flyttas för att få vända upp dessa.