Trettioett

Kortspel är något som alltid är roligt att spela och att fördriva tiden med. Ett spel som är väldigt lätt att lära sig och där man kan vara från 2 till 7 spelare är klassikern 31, som har anor ända tillbaka till mitten av 1400-talet.

Reglerna i trettioett är väldigt enkla. Alla spelare får till en början tre kort var medan resten av korten bildar en talong med baksidan uppåt. Därefter turas man om att ta ett kort från talongen. Gör detta handen bättre behåller man kortet och byter detta mot ett sämre kort som läggs vid sidan av talongen med framsidan upp. Man kan också välja att ta kortet bredvid talongen och byta ut detta om man vil.

Spelets mål är att med hjälp av tre kort få en sammanlagd valör av 31 på korten, där de klädda korten är värda 10 och essen 11, eller att komma så nära som möjligt. Skulle man få 31 innan talongen är slut är det bara att lägga upp korten på bordet och man har vunnit. Även tre ess räknas som 31 och ger således vinst.

Tror man sig ha högre kort än de andra spelarna innan talongen är slut kan man välja att ”knacka”. Då får övriga spelare ta ett kort till var och därefter vinner den som har högst kort.